Ovan kan du se de läkemedel för behandling av smärta som Mundipharma tillhandahåller i Sverige.

Smärtlindring för olika former av smärta

Smärta är inte en sjukdom i sig själv, utan en livsviktig varningsfunktion. Upp till 90 procent av alla cancerpatienter upplever smärta i samband med sitt sjukdomsförlopp.1 Mundipharma står bakom en rad smärtlindrande läkemedel som är anpassade för olika former av smärta, bland annat akuta smärtor, kroniska smärtor och cancersmärtor.

Smärta kan också utlösas av skador och sjukdomar i bindväv, muskler, skelett, nervsystem och inre organ. Behandlingen sker utifrån smärttyp och svårighetsgrad med t ex tabletter, kapslar, lösning för injektion eller smärtplåster.

1. Hrachya Nersesyan, Konstantin V Slavin.Ther Clin Risk Manag. 2007 Jun; 3(3): 381–400.

targiniq®

Indikation

Norspan® depotplaster er til behandling af patienter, der lider af non-maligne, moderate smerter, hvor et opioid er nødvendigt for at opnå tilstrækkelig smertedækning. Norspan® depotplaster er ikke egnet til behand­ling af akutte smerter. Norspan® er godkendt til behandling af voksne.

Virkningsmekanisme

Norspan® er et depotplaster, der indeholder buprenorfin i meget lave doser.

Buprenorfin er en partiel my receptor agonist, men virker som en ren my receptoragonist i klinisk relevante doser. Og har en antagonistisk virkning på kappa opioid receptoren.

Analgetiske egenskaber ved Norspan®

 • Indsættende effekt inden for 12 – 24 timer1
 • Maksimal effekt inden for 3 dage
 • Dosisjustering tidligst efter 3 dage
 • Kan kombineres med andre opioider.2

Norspan® depotplaster 5 mikrog/t svarer til ca. 7,5 mg p.o. morfin i døgnet.3

Fordele ved Norspan®

 • Skiftes 1 x ugentligt
 • Meget lav døgndosis
 • Samme smertedækning hele døgnet
 • Kun ét plasterskift om ugen – god compliance4
 • Ingen dosisjustering til ældre og ved nedsat nyrefunktion
 • Lav risiko for kognitive bivirkninger5
 • Behandling kan seponeres uden nedtitrering.

Behandling med Norspan®

Ved dosisøgning anvendes en højere styrke Norspan®, eller en kombination af maksimalt 2 plastre, fx 5 mikrog/t + 10 mikrog/t, 10 mikrog/t + 10 mikrog/t, for at opnå den ønskede dosis. Der bør mindst gå 3 – 4 uger (gerne længere), før et nyt plaster påsættes samme sted på kroppen. (Her kan du downloade vores applikationsskema)

Norspan® dosering

Norspan® plasteret kan tåle badning og svømning.

Man skal dog være opmærksom på, at stærk varme (fx sauna, varmepude/tæppe, dampbad, længerevarende solbadning og infrarød stråling) kan øge mængden af lægemiddel, der frigives fra plasteret og dermed optages i kroppen. Det kan føre til øgede bivirkninger, og/eller at plasteret ikke virker i 7 dage.

Håndtering af smerteplaster

For at nedsætte risikoen for irritation af huden under plasteret anbefales det, at hudområdet vaskes først. Det anbefales at vaske med lunkent vand. Sæbe, sprit, olie, lotion eller slibemidler bør undgås, da det kan irritere huden og ødelægge plasterets klæbe­egenskaber. Huden skal være helt tør, inden plasteret sættes på, ellers klæber det ikke optimalt på huden.

Patienten informeres om følgende:

 • Undgå meget behårede hudområder. Hvis det er nødvendigt, klippes hårene af med en saks eller hår/skægtrimmer for at sikre, at plasteret klæber bedre til huden.
 • Undgå at sætte plaster på brystet eller i ”halsudskæringen”, da huden ofte er tynd og følsom her.
 • Det bør ligeledes undgås at sætte plasteret på hudområder, hvor der er hud-til-hud kontakt (indersiden af armene) eller tryk (lænden). Ved påsætning disse steder er der øget risiko for, at der bliver varmt omkring plasteret, og at huden bliver irriteret.
 • Plasteret må ikke sættes på hudområder, hvor der er hudsygdom, sår eller store ar. Det skyldes, at der her er risiko for øget optagelse af lægemiddel gennem huden, og det kan føre til overdosering.

Hvor på huden sættes et smerteplaster?

Patienten informeres om, hvor plasteret bedst placeres på huden. Plasteret kan sættes på huden på overarme, overkrop, ryg og mave.

Anbefaling af hudpleje til de ældre

En sund hud tåler bedre plasterbehandling. Det er specielt relevant hos ældre patienter, hvor huden ofte er tør. Her foreslås en uparfumeret fugtighedscreme anvendt i et tyndt lag 1 gang dagligt. Patienten skal undgå at anvende creme på et hudområde, umiddelbart før et plaster sættes på dette område (senest 1 time før), da plasteret ikke klæber godt på nysmurt hud.

Hvis smerteplasteret giver hudreaktion

Lige når plasteret er fjernet, fremstår huden lidt rød og fugtig. Efter lufttørring i 30 minutter får huden oftest et mere normalt udseende. Patienter, som føler at plasteret irriterer huden, kan derfor informeres om dette.

Anbefalinger ved skift af smerteplaster

 • Skift mellem så mange hudområder som muligt.
 • Huden har brug for at hvile efter et plasterskift. Se hvor lang tid på indlægssedlen.
 • Det gamle plaster trækkes forsigtigt af.
 • Huden vaskes, hvor plasteret har siddet.
 • Huden vaskes (uden brug af sæbe), hvor det nye plaster skal sættes på.

Foto 6: Tryk plasteret mod huden med håndfladen i 30 sekunder. Hele plastert skal være i kontakt med huden.

Sådan fjernes et smerteplaster ved skift

Bivirkninger

Hovedpine, svimmelhed, somnolens, forstoppelse, kvalme, opkastning, erytem og pruritus på applikationsstedet. For oversigt over eventuelle andre bivirkninger, se det godkendte produktresumé. Link til indberetning af bivirkninger https://blanket.laegemiddelstyrelsen.dk/forms/mopform/reporter/

Tilskud

Norspan® depotplaster 5, 10 og 15 mikrog/t: Generelt klausuleret tilskud til ”Patienter med opioid-krævende kroniske smerter, hvor behandling med orale smertestillende lægemidler med generelt tilskud ikke er mulig”. Skriv ”Tilskud” på recepten.

Norspan® depotplaster 20 mikrog/t: Enkelttilskud skal søges på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/tilskud/individuelle-tilskud/ansoegning

Pakningsstørrelser

Styrke buprenorfin Pakninger Præg / farve
5 mg/t 4 stk. Norspan® 5 mg/t / hudfarvet
10 mg/t 4 stk. Norspan® 10 mg/t / hudfarvet
15 mg/t 4 stk. Norspan® 15 mg/t / hudfarvet
20 mg/t 4 stk.  Norspan® 20 mg/t / hudfarvet

Bestil materiale

Bestil materialer her.

Norspan®

Indikation

OxyContin® depottablet er til behandling af moderate til stærke, vedvarende smerter, der ikke responderer på non-opioide analgetika.

Virkningsmekanisme

Oxycodon er en ren opioid agonist, der primært virker via my-opioid receptorer, men har ligeledes affinitet til kappa og delta receptorer.

OxyContin®s udløsning er bifasisk og har en plasmahalveringstid på ca. 4,5 timer.

Analgetiske egenskaber ved OxyContin®

 • Indsættende effekt – ca. 45 minutter1
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3 timer
 • Vedvarende effekt i 12 timer
 • Bifasisk absorptionsmønster giver hurtigt indsættende og langtidsvirkende analgesi2
 • Forudsigelig smertestillende effekt pga. høj biotilgængelighed (60 – 87 %)

1 mg peroralt oxycodon svarer til 0,5 mg OxyNorm® oxycodon i.v.3

Fordele ved OxyContin®

 • Dosis kan justeres hver dag
 • Ingen klinisk relevante metabolitter
 • Dokumenteret effekt på alle smertetyper:
  • Somatiske
  • Neuropatiske
  • Viscerale4

Behandling med OxyContin® depottabletter

 • skal synkes hele og må ikke deles eller tygges
 • kan tages uafhængigt af fødeindtagelse
 • indeholder laktose.

Bivirkninger

Mest almindelige bivirkninger er kvalme og forstoppelse. For oversigt over andre potentielle bivirkninger se det godkendte produktresumé. Link til indberetning af bivirkninger
https://blanket.laegemiddelstyrelsen.dk/forms/mopform/reporter/

Tilskud

Generelt tilskud.

Pakningsstørrelser

Styrke oxycodon Pakninger* Præg / farve
5 mg 28 stk. (b) OC, 5 / lyseblå
10 mg 28 stk. (b), 50 stk. (p), 98 stk. (b) OC, 10 / hvid
15 mg 28 stk. (b), 98 stk. (b) OC, 15 / grå
20 mg 28 stk. (b), 50 stk. (p), 98 stk. (b) OC, 20 / lyserød
30 mg 28 stk. (b), 98 stk. (b) OC, 30 / brun
40 mg 28 stk. (b), 50 stk. (p), 98 stk. (b) OC, 40 / lysegul
60 mg 28 stk. (b), 98 stk. (b) OC, 60 / rød  
80 mg 28 stk. (b), 50 stk. (p), 98 stk. (b) OC, 80 / grøn
120 mg 28 stk. (b) OC, 120 / violet

* (b) = Blisterpakning, (p) = Plastikbeholder

OxyContin®

Indikation

OxyNorm® er til behandling af moderate til stærke smerter, der ikke responderer på non-opioide analgetika.

Virkningsmekanisme

Oxycodon er en ren opioid agonist, der primært virker via my-opioid receptorer, men har ligeledes affinitet til kappa og delta receptorer.

Analgetiske egenskaber ved OxyNorm®

OxyNorm® Dispersa® smeltetablet, OxyNorm® kapsler og oral opløsning

 • Indsættende effekt inden for 30 minutter1
 • Maksimal plasmakoncentration – ca. 60 minutter2
 • Virkningsvarighed 6 timer
 • Forudsigelig smertestillende effekt pga. høj biotilgængelighed (60 – 87 %)

Fordele ved OxyNorm®

OxyNorm® injektions- og infusionsvæske

 • Indsættende effekt ca. 5 – 8 minutter3
 • Virkningsvarighed 4 timer

1 mg OxyNorm® i.v. svarer til 2 mg oxycodon peroralt.

Fordele generelt for alle formuleringer

 • Dokumenteret effekt på alle smertetyper:
  • Somatiske
  • Neuropatiske
  • Viscerale4
 • Ingen klinisk relevante metabolitter

Fordele ved OxyNorm® Dispersa® smeltetabletter

 • Opløses i munden i løbet af få sekunder, hvorefter den kan synkes uden brug af væske
 • Hurtigt indsættende effekt – inden for 30 minutter1

Fordele ved OxyNorm® kapsler

 • Hurtigt indsættende effekt – inden for 30 minutter1
 • Kapslerne kan åbnes og drysses på kold, halvfast føde, fx yoghurt og skal indtages umiddelbart efter.

Fordele ved OxyNorm® oral opløsning

 • Hurtigt indsættende effekt – inden for 30 minutter1

Fordele ved OxyNorm® injektions- og infusionsvæske

 • Hurtigt indsættende effekt – ca. 5 – 8 minutter3

Behandling med OxyNorm®

OxyNorm® kan anvendes til børn over 12 år.

OxyNorm® injektions- og infusionsvæske
Sædvanlig startdosis til voksne og børn over 12 år er:
I.v. (Bolus): 1 til 10 mg langsomt over 1 – 2 minutter. Doser bør ikke indgives oftere end hver 4. time
I.v. (Infusion): 2 mg/time
I.v. (PCA): 0,03 mg/kg med en minimum lock-out tid på 5 minutter
S.c. (Bolus): 5 mg hver 4. time eller efter behov
S.c. (Infusion): 7,5 mg dagligt til opioidnaive patienter med gradvis titrering til symptomkontrol.

Ved gennembrudssmerte anvendes en p.n. dosering af OxyNorm® p.o. svarende til 1/8 -1/6 af oxycodon døgndosis.

OxyNorm® indeholder ikke laktose.

Bivirkninger

Mest almindelige er kvalme og forstoppelse (25 – 30 %). For oversigt over alle potentielle bivirkninger se det godkendte produktresumé. Link til indberetning af bivirkninger https://blanket.laegemiddelstyrelsen.dk/forms/mopform/reporter/

Tilskud

OxyNorm® kapsler: Generelt tilskud.

OxyNorm® oral opløsning: Generelt klausuleret tilskud til patienter med stærke opioidkrævende smerter, hvor behandling med oralt stærkt opioid i fast lægemiddelform med generelt tilskud uden klausulering ikke er mulig.

OxyNorm Dispersa® smeltetabletter: Generelt klausuleret tilskud til patienter med stærke opioidkrævende smerter, hvor behandling med oralt stærkt opioid i fast lægemiddelform med generelt tilskud uden klausulering ikke er mulig.

OxyNorm® injektions- og infusionsvæske: Enkelttilskud kan søges på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/tilskud/individuelle-tilskud/ansoegning

Pakningsstørrelser

OxyNorm® kapsler
Styrke oxycodon Pakninger* Præg / farve
5 mg 28 stk., 98 stk. ONR, 5 / lysebrun, orange
10 mg 28 stk., 98 stk. ONR, 10 / lysebrun, hvid  
20 mg 28 stk., 98 stk. ONR, 20 / lysebrun, lyserød

 

OxyNorm Dispersa® smeltetabletter – # Fotos af OxyNorm Dispersa®tabletter, kilde: DLI A/S
Styrke oxycodon Pakninger* Præg / farve
5 mg 28 stk. O, 5 / lysegrå
10 mg 28 stk. O, 10 /lysegrå  
20 mg 28 stk. O, 20 /lysegrå

 

OxyNorm® injektions- og infusionsvæske
Styrke oxycodon Pakninger Præg / farve
10 mg/ml 5 stk. x 1 ml Klar ampul
10 mg/ml 5 stk. x 2 ml Klar ampul  
10 mg/ml 4 stk. x 20 ml Klar ampul

 

OxyNorm® oral opløsning
Styrke oxycodon Pakninger Præg / farve
1 mg/ml 1 stk. x 250 ml Brun flaske
10 mg/ml 1 stk. x 120 ml Brun flaske

 

OxyNorm®

Indikation

Palladon® er til behandling af stærke smerter.

Virkningsmekanisme

Hydromorphon er en ren my-opioid receptor agonist.

Analgetiske egenskaber ved Palladon®

Palladon® depotkapsler: 4 mg, 8 mg, 16 mg og 24 mg

 • Indsættende effekt – ca. 1 time
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer
 • Vedvarende effekt i 12 timer
 • Dosis kan justeres efter 36 – 48 timer1
 • Palladon® p.o. er ca. 7,5 gange så potent som morfin p.o.

Palladon® kapsler: 2,6 mg

 • Indsættende effekt – 15 minutter
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time
 • Virkningsvarighed ca. 4 timer
 • Palladon® p.o. er ca. 7,5 gange så potent som morfin p.o.

Palladon® injektions- og infusionsvæske, opløsning: 20 mg/ml, 50 mg/ml

 • Indsættende effekt:
  • I.v. ca. 5 minutter
  • S.c. ca. 5 – 10 minutter
 • Virkningsvarighed 3 – 4 timer
 • Palladon® injektions- og infusionsvæske er 5 gange så potent som morfin i.v.2

1 mg Palladon® i.v. svarer til 3 mg Palladon® p.o.

Fordele ved Palladon®

Generelt Palladon®

 • Ingen akkumulering af analgetisk aktive metabolitter3
 • Hydromorphon er veltolereret af patienter med mild til moderat nedsat nyrefunktion4
 • Lav risiko for lægemiddelinteraktioner, da hydromorphon kun i ringe grad metaboliseres via CYP450 og har lav plasmaproteinbinding.5

Palladon® depotkapsler: 4 mg, 8 mg, 16 mg og 24 mg

 • Depotkapsler kan åbnes og drysses på kold, halvfast føde.*

Palladon® kapsler: 2,6 mg

 • Hurtigt indsættende effekt – 15 minutter
 • Kapsler kan åbnes og drysses på kold, halvfast føde.*

*Alle Palladon® kapsler kan åbnes og drysses på kold, halvfast føde, fx yoghurt og skal indtages umiddelbart efter. Diameter er <1,50 mm. Kapselindholdet må ikke knuses eller tygges.

Palladon® injektions- og infusionsvæske, opløsning: 20 mg/ml, 50 mg/ml

 • Kan administreres både i.v. og s.c.
 • Hydromorphon er et højpotent opioid2, dvs. høj dosis kan administreres i et lille volumen, fx i subkutane pumper.2,6,7

Behandling med Palladon®

Palladon® titreres til effekt.

Bivirkninger

For oversigt over alle potentielle bivirkninger se det godkendte produktresumé. Link til indberetning af bivirkninger https://blanket.laegemiddelstyrelsen.dk/forms/mopform/reporter/

Tilskud

Palladon® kapsler: Enkelttilskud kan søges på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/tilskud/individuelle-tilskud/ansoegning

Palladon® depotkapsler: Enkelttilskud kan søges på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/tilskud/individuelle-tilskud/ansoegning

Palladon® injektions- og infusionsvæske: Enkelttilskud kan søges på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/tilskud/individuelle-tilskud/ansoegning

Pakningsstørrelser

Palladon® depotkapsler
Styrke
Palladon®
Pakninger Præg / farve
4 mg 56 stk. HCR*, 4 / lyseblå, klar
8 mg 56 stk. HCR*, 8 / lyserød, klar  
16 mg 56 stk. HCR*, 16 / brun, klar  
24 mg 56 stk. HCR*, 24 / blå, klar

 

Palladon® kapsler
Styrke
Palladon®
Pakninger Præg / farve
2,6 mg 56 stk. HNR*, 2,6 / rød, klar

 

Palladon® injektions- og infusionsvæske, opløsning
Styrke
Palladon®
Pakninger Præg / farve
20 mg/ml 5 stk. x 1 ml Klar ampul / orange
50 mg/ml 5 stk. x 1 ml Klar ampul / lyseblå

 

Palladon®

Indikation

Targin® depottablet er til patienter med stærke smerter, som kun kan behandles tilstrækkeligt med opioidanalgetika. Opioidantagonisten naloxon modvirker opioidinduceret obstipation, idet oxycodons virkning på opioidreceptorerne lokalt i mave-tarm-kanalen blokeres.

Virkningsmekanisme

Oxycodon er en ren opioid agonist, der primært virker via my-opioid receptorer, men har ligeledes affinitet til kappa og delta receptorer.
Naloxon, der er en opioid antagonist, virker, når det administreres peroralt, overvejende på opioidreceptorerne i mave-tarm-kanalen. Naloxon undergår first-pass metabolisme og har derfor en meget lav systemisk biotilgængelighed, < 3 %.
Naloxon reducerer således ikke den analgetiske effekt af Targin®.1

Analgetiske egenskaber ved Targin®

 • Indsættende effekt – ca. 45 minutter2
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3 timer3
 • Vedvarende effekt i 12 timer
 • Forudsigelig smertestillende effekt pga. høj biotilgængelighed (60 – 87 %)
 • Naloxon reducerer ikke den analgetiske effekt af Targin®1

Fordele ved Targin®

 • Targin® har samme analgetiske effekt som OxyContin® oxycodon4
 • Det eneste stærke opioid, som også modvirker opioidinduceret obstipation5
 • Patienter kan opretholde en normal mave-tarm-funktion på trods af opioidbehandling5
 • Dokumenteret forbedring af patienters livskvalitet6,7
 • Dosis kan justeres hver dag

Behandling med Targin®

Maksimal døgndosis: 80 mg/40 mg 2 gange dagligt, ved behov for højere døgndækkende doser suppleres med oxycodon depotformulering; OxyContin®.7

Indikation – Restless legs-syndrom

Targin® depottablet er indiceret som 2. valgs behandling til patienter med svært til meget svært idiopatisk, restless leg-syndrom efter mislykket dopaminerg behandling. Symptomerne på restless leg-syndrom bør være tilstede dagligt og i løbet af dagen (≥ 4 dage/uge) i mindst 6 mdr.

 • Dosis skal tilpasses til den enkelte patients følsomhed.
 • Den sædvanlige startdosis er 5mg/2,5mg 2 gange dagligt.
 • Titrering på ugentlig basis kan anbefales, hvis højere doser er påkrævet,
 • Maksimal døgndosis 60mg/30mg
 • Enkelte patienter kan have glæde af asymmetrisk dosering

Behandlingen af patienter med  restless leg-syndrom bør ske under overvågning af en kliniker med erfaring i behandling af denne type patienter.

Patienterne bør vurderes klinisk mindst hver 3. måned. Hvis behandlingen af restless leg-syndrom skal forsætte ud over 1 år, bør det overvejes at trappe Targin® gradvist ned over ca. 1 uge for at fastslå, om fortsat behandling er indiceret.

Targin® depottabletter

 • Targin® er godkendt til behandling af voksne.
 • Er kontraindiceret til patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion.
 • Skal synkes hele. Må ikke deles, tygges eller knuses.
 • Kan tages uafhængigt af fødeindtagelse.
 • Indeholder laktose.

Når en patient ikke længere har behov for opioidbehandling, anbefales det at ophøre med behandlingen ved nedtrapning over ca. 1 uge, med henblik på at mindske risikoen for en seponeringsreaktion.

Bivirkninger

For oversigt over alle potentielle bivirkninger se det godkendte produktresumé. Link til indberetning af bivirkninger https://blanket.laegemiddelstyrelsen.dk/forms/mopform/reporter/

Tilskud

Targin®: Enkelttilskud kan søges på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/tilskud/individuelle-tilskud/ansoegning

Pakningsstørrelser

Styrke
oxycodon/naloxon
Pakninger (blister) Præg / farve
5 mg / 2,5 mg 28 stk., 98 stk. OXN, 5 / blå
10 mg / 5 mg 28 stk., 98 stk. OXN, 10 / hvid  
15 mg / 7,5 mg 28 stk. OXN, 15 / grå
20 mg / 10 mg 28 stk., 98 stk. OXN, 20 / lyserød
30 mg / 15 mg 28 stk. OXN, 30 / brun
40 mg / 20 mg 28 stk., 98 stk. OXN, 40 / gul

* (b) = Blisterpakning

Bestil materiale

Bestil materialer her

Biverkningar

Rapportering av biverkningar av Mundipharmas produkter

Observera att läkemedelsföretaget inte kan ge individuella råd om användningen av läkemedlen till enskilda personer/patienter. Sådana frågor kan bara läkare besvara. Alla rapporter behandlas konfidentiellt och grundligt analyseras. På så sätt kan vi löpande övervaka säkerheten för våra produkter så att patienterna får maximal trygghet. Om du vill rapportera en biverkan på något av våra läkemedel så kan du antingen kontakta Läkemedelsverket eller oss på något av följande sätt: Kontaktformuläret nedan eller mail: info@mundipharma.se Telefon: 031-773 75 30 (Biverkningsansvarig) Läs alltid bipacksedeln noga innan du påbörjar ny medicinering. Berätta om biverkningar

Fråga oss om våra läkemedel


Kontakta oss om du har några frågor som rör våra läkemedel. Observera att läkemedelsföretaget inte kan ge individuella råd om användningen av läkemedlen till enskilda personer/patienter. Sådana frågor kan bara läkare besvara. Använd kontaktformuläret nedan och vi kontaktar dig inom 48 timmar på vardagar.  

© 2020 Mundipharma AB

Adress

Mundipharma AB
Mölndalsvägen 30B
412 63 Göteborg

Kontakt

Tel: 031-773 75 30
Fax: 031-773 75 49

info@mundipharma.se

Om Mundipharma

Mundipharma AB är en del av är ett internationellt nätverk av oberoende, associerade företag.

Villkor för användning av Mundipharma.se