Ovan kan du se de läkemedel för behandling av diabetes som Mundipharma tillhandahåller i Sverige.

Diabetes

Diabetes är en kronisk sjukdom som innebär att sockerhalten i blodet är för hög. Orsaken till detta skiljer sig bland patienterna och diabetes ses därför inte som en utan flera sjukdomar. Mer än 484 miljoner människor lever idag med diabetes, vilket motsvarar 8,8 procent av världens befolkning.1

Den vanligaste formen är typ-2 diabetes som drabbar 85-90 procent av sjukdomsgruppen och i Sverige lever cirka 400 000 människor med sjukdomen.2,3

Patienter som diagnostiseras med typ-2 diabetes har antingen brist på hormonet insulin eller celler som inte kan använda insulinet tillräckligt effektivt. Kroppen har därför svårt att förvandla sockret i mat till energi, vilket leder till att sockermängden i blodet gradvis stiger.2

Symptom på typ-2 diabetes kommer ofta långsamt och kan vara så milda att de ibland inte märks. Vanliga symptom är till exempel att man blir trött och kraftlös, blir mer törstig, kissar oftare och större mängder, får försämrad syn och ser dimmigt samt klåda i underlivet.

Det primära behandlingsmålet är att upprätthålla blodsockret så nära den normala nivån som möjligt. Initialt kan motion och förändrade matvanor göra att man själv kan förebygga sjukdom och förbättra sina blodsockervärden. Diabetes kan på lång sikt leda till svårare komplikationer där hjärt- och kärlsjukdomar tillhör de allvarligaste. Patienterna som lever med typ-2 diabetes kan, på grund av rädslan för komplikationerna samt hanteringen och behandlingen av sjukdomen, skatta sin hälsa lägre och uppleva en försämrad livskvalitet.

Referenser:

1. International diabetes federation, IDF Diabetes Atlas Eighth edition

Tillgänglig: https://www.idf.org/e-library/welcome.html Hämtad Dec 2017

2 . Diabetesförbundet (2015)  Typ-2 Diabetes (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.diabetes.se/sv/Diabetes/Om-diabetes/Typ-2-diabetes Hämtad: Dec 2017

3. Diabetesförbundet (2015) Diabetes i siffror (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.diabetes.se/sv/Diabetes/Om-diabetes/Diabetes-i-siffrorHämtad: Dec 2017

Länkar till ytterligare information:

1177 Vårdguiden

Invokana®

Biverkningar

Rapportering av biverkningar av Mundipharmas produkter

Observera att läkemedelsföretaget inte kan ge individuella råd om användningen av läkemedlen till enskilda personer/patienter. Sådana frågor kan bara läkare besvara. Alla rapporter behandlas konfidentiellt och grundligt analyseras. På så sätt kan vi löpande övervaka säkerheten för våra produkter så att patienterna får maximal trygghet. Om du vill rapportera en biverkan på något av våra läkemedel så kan du antingen kontakta Läkemedelsverket eller oss på något av följande sätt: Kontaktformuläret nedan eller mail: info@mundipharma.se Telefon: 031-773 75 30 (Biverkningsansvarig) Läs alltid bipacksedeln noga innan du påbörjar ny medicinering. Berätta om biverkningar

Fråga oss om våra läkemedel


Kontakta oss om du har några frågor som rör våra läkemedel. Observera att läkemedelsföretaget inte kan ge individuella råd om användningen av läkemedlen till enskilda personer/patienter. Sådana frågor kan bara läkare besvara. Använd kontaktformuläret nedan och vi kontaktar dig inom 48 timmar på vardagar.  

© 2020 Mundipharma AB

Adress

Mundipharma AB
Mölndalsvägen 30B
412 63 Göteborg

Kontakt

Tel: 031-773 75 30
Fax: 031-773 75 49

info@mundipharma.se

Om Mundipharma

Mundipharma AB är en del av är ett internationellt nätverk av oberoende, associerade företag.

Villkor för användning av Mundipharma.se