Produkter

Ovan kan du se de läkemedel för behandling av halsont som Mundipharma tillhandahåller i Sverige.

Lokal behandling av lindriga förkylningssymtom i munhåla och svalg

Nyodex® är ett koncentrerat gurgelvatten med joderad povidon för lokal behandling av lindriga förkylningssymtom i munhåla och svalg. Nyodex® innehåller 75 mg joderad povidon per milliliter.

Joderad povidon har använts i mer än 45 år på sjukhus över hela världen som antiseptiskt medel. Ingen resistens har hittills rapporterats.

Jod har använts sedan 1800-talet för dess antiseptiska egenskaper men begränsats i användning pga dess kemiska egenskaper som gjort det svårhanterat. Genom att binda upp jod med povidon förbättras egenskaperna och användningen förenklas.

Nyodex®