Fokus på två cancer

Cancer är inte en enda sjukdom utan ett samlat namn för flera sjukdomar. Gemensamt för dem är att cellväxt och celldelning är helt utom kontroll. Mundipharma fokuserar på behandling av två cancertyper – leukemi och lymfom.

Blodcancer – eller leukemi – beror på en förändring i arvsmassa i de stamceller som bildar blod. Förändringarna förhindrar blodets stamceller att bilda nya friska blodceller. Sjukdomen finns i olika varianter, och de enskilda cancerformerna uppträder på olika vis.

Mundipharma arbetar också med behandling av lymfcancer som är en grupp cancersjukdomar som uppstår i den del av de vita blodkropparna som heter lymfocyter och som normalt finns i kroppens lymfkörtlar.

 

Lymfom

Lymfom är ett samlingsnamn för en rad olika former av tumörsjukdomar som utgår från lymfsystemet. Det är den sjätte vanligaste cancerformen och cirka tvåtusen personer drabbas årligen i Sverige.

Lymfom delas in i Hodgkins lymfom, högmaligna och lågmaligna B-cellslymfom samt T-cellslymfom. KLL (kronisk lymfatisk leukemi) tillhör de vanligaste formerna av lymfom. Även så kallat diffust storcelligt B-cellslymfom hör till de vanligare formerna.

Lymfkörtlar har vi i halsen, mellan lungorna, i armhålorna, längst de stora blodkärlen, i ljumskarna och i magen.

Det finns många effektiva behandlingar mot lymfom. Vilken behandling som väljs beror på lymfomtyp och stadium och en mängd andra faktorer.

Multipelt myelom

Multipelt myelom är en typ av blodcancer där omogna plasmaceller förökar sig okontrollerat i benmärgen och tränger undan andra blodbildande celler.

I Sverige drabbas 500–600 personer per år av multipelt myelom (även kallat myelom eller myelomatos). Det är främst äldre personer (över 65 år) som drabbas. Vid multipelt myelom blir en typ av vita blodkroppar, plasmaceller, till tumörceller. De tumöromvandlade plasmacellerna, myelomcellerna, förökar sig i benmärgen, men det kan också bildas mindre tumörer utanför benmärgen.

Sjukdomsutvecklingen är generellt väldigt långsam och patienten behöver, i det flesta fall, inte märka av några symtom på många år. Det är inte ovanligt att det första fyndet är en hög sänka (SR), tagen av annan anledning.

© 2020 Mundipharma AB

Adress

Mundipharma AB
Mölndalsvägen 30B
412 63 Göteborg

Kontakt

Tel: 031-773 75 30
Fax: 031-773 75 49

info@mundipharma.se

Om Mundipharma

Mundipharma AB är en del av är ett internationellt nätverk av oberoende, associerade företag.

Villkor för användning av Mundipharma.se