Lev ett bra liv med astma

Astma är en inflammatorisk sjukdom i lungorna och orsakas av en kombination av arv och miljömässiga orsaker och allergener samt astma som uppstår av fysisk ansträngning. Astma påverkar människor i alla åldrar, men debuterar i upp till ca 50 % av fallen under barndomsåren.1

Inflammationen får musklerna i luftvägarna att dra sig samman samtidigt som slem bildas. Astmapatienter har svårt att andas, blir snabbt andfådda och får ofta hostanfall och väsande andning. Symptomen blir ofta värre av infektioner i luftvägarna från virus eller bakterier.

Den rätta medicinen gör det möjligt för de allra flesta att leva ett helt normalt liv – trots sin astma. Mundipharma arbetar för att ge sjukvården nya och bättre möjligheter för astmabehandling och för att förbättra livskvaliteten för de 30 miljoner européer som lider av sjukdomen.2

 

1. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2017

2. Braman, S. The Global Burden of Asthma. Chest 2006;130:4S-12S

Behandla din astma

Målet med din medicinering är att du ska vara fri från symptom och ha ett så normalt och aktivt liv som möjligt. Därför är det viktigt att du följer din läkares ordinationer och att du tar dina mediciner regelbundet. Men du påverkar också din hälsa genom att ta hand om dig själv och motionera.

Egenvård

Egenvården handlar om att leva hälsosamt och att motionera, helt enkelt för att god kondition och starka lungor gör dig bättre rustad att handskas med din astma.

Förebyggande

Den förebyggande behandlingen tas regelbundet morgon och kväll även när du inte har besvär. Kortisonet håller inflammationen i luftrören i schack och kan i bästa fall göra så att du inte behöver använda din behovsmedicinering.

Själva behandlingen består av inhalationskortison, ett kortison som du andas in. Kortisondosen är väldigt låg, så risken för biverkningar är liten. Anledningen till att kortisonet ändå gör nytta är att kortisonet hamnar precis där det behövs: i dina luftrör och lungor.

Behovsmedicinering

Behovsmedicineringen är ett snabbverkande luftrörsvidgande medel, som tas när ett anfall är under uppseglande. Dessa medel motverkar inte inflammationen i luftrören, utan gör att krampen i luftrören släpper.

Det finns flera olika luftrörsvidgande läkemedel att välja på. Det som skiljer dem åt är framför allt hur snabb effekt de har (från någon eller några minuter upp till ca tjugo minuter) och hur länge de verkar (från 3–6 timmar upp till åtminstone 12 timmar).

Vilken inhalator skall man välja?

Idag finns flera olika sorters inhalatorer. Vad som skiljer dem åt är vilket eller vilka läkemedel de innehåller, om det är i pulver- eller sprayform, och hur själva inhalerandet går till.

 

Eftersom läkemedlen verkar lokalt och måste ”hamna rätt”, är det viktigt att pulvret eller sprayen verkligen tas som det är tänkt. En del astmatiker har problem att få timingen att stämma med vissa typer av inhalatorer. Ibland finns ett väl fungerande läkemedel i en inhalator som upplevs svår att använda.

 

I Sverige är det av tradition vanligast med pulverinhalatorer. I många andra länder ser det annorlunda ut. Rent medicinskt spelar det ingen roll om du väljer pulver eller spray. Båda varianterna fungerar lika bra, det handlar istället om vilket alternativ du trivs bäst med.

Flera läkemedel på samma gång

 

Det finns inhalatorer som innehåller både luftrörsvidgande läkemedel och kortison. Det kan vara bekvämt att bara behöva en inhalator och det finns också studier som tyder på att det är bättre att kombinera behandlingarna på det här sättet.

Annan behandling

De som inte får kontroll på sin astma med inhalator kan behöva ta kortison i tablettform – trots att tabletterna kan ge biverkningar. Dessa biverkningar slipper man med de lägre kortisondoser som inhalatorn ger.

Vanligtvis räcker det med en kortare kortisonbehandling på någon vecka eller två, men i undantagsfall kan patienter med svår, kronisk astma långtidsbehandlas med kortisontabletter. Även luftrörsvidgande medicin kan ibland ges i tablettform.

I vissa fall kan hyposensibilisering hjälpa personer med allergisk astma. Behandlingen går till så att man ger små, små doser av allergenet i injektioner, så att kroppen ”vänjer sig” vid allergenet och slutar reagera på det. Metoden fungerar inte för alla.

© 2020 Mundipharma AB

Adress

Mundipharma AB
Mölndalsvägen 30B
412 63 Göteborg

Kontakt

Tel: 031-773 75 30
Fax: 031-773 75 49

info@mundipharma.se

Om Mundipharma

Mundipharma AB är en del av är ett internationellt nätverk av oberoende, associerade företag.

Villkor för användning av Mundipharma.se