Vägen till bättre livskvalitet

Mundipharma hjälper patienter inom en rad olika behandlingsområden – från allvarliga cancersjukdomar till huvudlöss. Gemensamt för alla våra produkter är vårt fokus på varje patients livskvalitet. Därför utforskar vi hela tiden nya sätt att förbättra behandlingen och minska symtomen.

Rapportering av biverkningar av Mundipharmas produkter

Observera att läkemedelsföretaget inte kan ge individuella råd om användningen av läkemedlen till enskilda personer/patienter. Sådana frågor kan bara läkare besvara.

Mundipharma registrerar och analyserar alla biverkningar noggrant. På så sätt kan vi löpande övervaka säkerheten för våra produkter så att patienterna får maximal trygghet.

Om du vill rapportera en biverkan på något av våra läkemedel så kan du antingen kontakta Läkemedelsverket eller oss på något av följande sätt:

Mail: nordics@mundipharma.dk

Telefon: 031-773 75 30 (Biverkningsansvarig)

Läs alltid bipacksedeln noga innan du påbörjar ny medicinering.