Entrepreneurs
driven by passion

Om Mundipharma

En del av ett globalt nätverk

Mundipharma AB är en del av ett internationellt nätverk av oberoende, associerade företag. Det privatägda nätverket arbetar på den globala farmaceutiska marknaden och har över 8 000 medarbetare över hela världen.

Mundipharma i Sverige

Mundipharma finns i 51 länder över hela världen varav 33 länder i Europa. Mundipharma AB etablerades i Sverige 1998 och hanterar bland annat distribution och marknadsföring av Mundipharmas produkter på den svenska marknaden.

Partner med gemensamma mål

Mundipharma samarbetar med läkemedelsföretag och bioteknikföretag över hela världen. Vi hjälper våra partners med bland annat myndighetsgodkännanden, go-to-market-strategier och uppbyggnad av starka marknadspositioner för deras läkemedel. Resultatet av innovativa behandlingsmetoder ger nya möjligheter för att förbättra patienternas hälsa.

Har ditt företag eller din forskningsenhet utvecklat läkemedel som ni har en ambition om att marknadsföra? Då har vi erfarenheten och nätverket som hjälper dig.

Kjetil Kollstad

Managing Director, Head of Nordics, Mundipharma

Telefon: +45 45 17 48 00

Vägen till nästa genombrott

Forskningsmiljön går vidare i jakten på nya, innovativa behandlingsmetoder. Därför stöttar vi seniorforskare, specialister och doktorander inom våra kärnområden och samarbetar med forskare på landets universitet och sjukhus. Innan nya läkemedel och behandlingsmetoder kommer ut på marknaden, genomförs kliniska undersökningar på patienterna. Det sker alltid efter noggrant fastställda etiska riktlinjer som tillgodoser både vetenskaplig validitet och patienternas säkerhet. Information om kliniska studier finns på www.clinicaltrialsregister.eu och www.clinicaltrials.gov.

Öppen rapportering av värdeöverföringar till hälso- och sjukvården

För Mundipharma är det viktigt att samarbeta med de som dagligen träffar patienter som berörs av våra läkemedel. Genom ett sådant samarbete kan vi möjliggöra en fortsatt utveckling och säker användning av våra läkemedel genom rådgivning, deltagande i kliniska studier och uppföljning av biverkningar. 2013 antogs en ny etisk uppförandekod som innebär att alla värdeöverföringar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal eller övrig hälso- och sjukvård kommer att göras publika. Detta initiativ gäller hela Europa och därmed även Sverige. Mer information finns på LIF hemsida.

Starka relationer till omvärlden

Våra samarbetsparter hjälper oss att stärka dialogen med patienter, sjukvårdspersonal och beslutsfattare. De känner alla till de etiska riktlinjerna som vi följer – bland annat LIF:s etiska regler för dialog och samarbete.