Biverkningar

21/02/2017

Rapportering av biverkningar av Mundipharmas produkter

Observera att läkemedelsföretaget inte kan ge individuella råd om användningen av läkemedlen till enskilda personer/patienter. Sådana frågor kan bara läkare besvara.

Alla rapporter behandlas konfidentiellt och grundligt analyseras. På så sätt kan vi löpande övervaka säkerheten för våra produkter så att patienterna får maximal trygghet.

Om du vill rapportera en biverkan på något av våra läkemedel så kan du antingen kontakta Läkemedelsverket eller oss på något av följande sätt:

Kontaktformuläret nedan eller mail: info@mundipharma.se
Telefon: 031-773 75 30 (Biverkningsansvarig)

Läs alltid bipacksedeln noga innan du påbörjar ny medicinering.

Berätta om biverkningar

Back to news