Entrepreneurs
driven by passion

Hör gärna av dig till oss

Mundipharma har kontakt med patientorganisationer, läkare, forskare och alla andra som arbetar för att säkra nya och bättre behandlingsmetoder. Har du frågor eller förslag är du välkommen att kontakta oss.

Telefon: 031 773 75 30
E-post: nordics@mundipharma.dk

Kontakta oss om biverkningar

Observera att läkemedelsföretaget inte kan ge individuella råd om användningen av läkemedlen till enskilda personer/patienter. Sådana frågor kan bara läkare besvara.

Mundipharma registrerar och analyserar alla biverkningar noggrant. På så sätt kan vi löpande övervaka säkerheten för våra produkter så att patienterna får maximal trygghet.

Om du vill rapportera en biverkan på något av våra läkemedel så kan du antingen kontakta Läkemedelsverket eller oss på något av följande sätt:

Mail: nordics@mundipharma.dk

Telefon: 031-773 75 30 (Biverkningsansvarig)

Läs alltid bipacksedeln noga innan du påbörjar ny medicinering.

Fråga oss om medicin

Kontakta oss om du har några frågor som rör våra läkemedel. Observera att läkemedelsföretaget inte kan ge individuella råd om användningen av läkemedlen till enskilda personer/patienter. Sådana frågor kan bara läkare besvara.

Du kan även skriva till oss på adressen Mundipharma AB, Mölndalsvägen 30B, 412 63 Göteborg. Märk kuvertet: Medical Information. Du kan även kontakta oss på telefon 031-773 75 30.