Användarvillkor för mundipharma.se


Senast uppdaterad 17 juli 2018

1. Villkor för användningen av denna Webbplats

1.1 Genom att besöka och använda www.mundipharma.se (”Webbplatsen”) förpliktigar du dig till nedanstående användarvillkor (”Villkoren”) som styr förhållandet mellan Mundipharma AB org.nr. 556554-6198 (”Mundipharma” ”Vi”, ”Oss” eller ”Vår”) och dig (”Du”, ”Din”, ”Ditt” eller ”DIG”) angående Webbplatsen och dess innehåll (”Innehållet”).

2. Ingen medicinsk rådgivning

2.1 På Webbplatsen finns allmän information om olika sjukdomar och behandlingar. Informationen får aldrig ersätta individuella råd från läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal. Ingenting på Webbplatsen ska tolkas som en rekommendation av en viss produkt eller behandling.

2.2 Informationen på Webbplatsen kan inte användas för individuella diagnoser av ett hälsotillstånd eller en sjukdom. Istället uppmanar Vi Dig att söka hjälp hos en läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal.

2.3 Webbplatsen kan innehålla information om produkter och tjänster som inte är tillgängliga i alla länder. Delar av Webbplatsen är förbehållen vårdpersonal och är därför inte tillgänglig för alla. Du kan begära tillgång till dessa delar under fliken ”Sjukvårdspersonal”. Om Du gör det kommer Du att uppmanas att skicka in personuppgifter till Oss. Dessa behandlas i enlighet med Vår integritetspolicy, se punkt 8. Din åtkomstinformation är personlig och får inte lämnas ut till andra personer.

3. Friskrivning

3.1 Vi frånskriver Oss uttryckligen ansvar för Webbplatsen och Innehållet.

3.2 Webbplatsen och Innehållet tillhandahålls endast i informationssyfte. Du måste själv noga utvärdera allt Innehåll. Vi strävar efter att Innehållet är korrekt och sant, men det kan finnas fel och brister. Av denna anledning frånskriver Vi Oss allt ansvar.

3.3 Vi garanterar inte heller ständig tillgång till Webbplatsen och Vi åtar Oss inte att korrigera fel eller se till att Webbplatsen eller servrar inte innehåller virus eller andra skadliga komponenter. Vi har alltid rätt att ändra Webbplatsen och dess Innehåll utan föregående meddelande och Vi har rätt att stänga ned Webbplatsen när som helst.

4. Immateriella rättigheter

4.1 Innehållet omfattar bland annat text, bilder och varumärken som skyddas av upphovsrättslagar, varumärkeslagstiftning och andra lagar om immateriella rättigheter, inklusive marknadsföringslagen. Det kan till exempel handla om produkter som finns på Webbplatsen.

4.2 Vi ger Dig inte tillstånd att använda innehållet kommersiellt. Du kan således endast använda innehållet för personliga och icke-kommersiella syften. Det betyder till exempel att Du kan skriva ut en kopia av Innehållet för egen användning. Varje referens kräver tydlig angivelse av upphovsrätt eller annan äganderätt.

4.3 Ytterligare utskrifter, kopiering, vidarebefordring eller utlämning av innehåll är inte tillåtet utan Vårt föregående skriftliga tillstånd.

4.4 Vi avgör inte om Innehållet bryter mot andras rättigheter.

4.5 Med undantag för information som omfattas av Vår integritetspolicy, se punkt 8, behandlar Vi all information Vi får från Dig via Webbplatsen som icke-konfidentiell och utan äganderätt. Det omfattar bland annat data, frågor, kommentarer, idéer och förslag. Du godkänner att Vi behandlar informationen som Vår egendom och har rätt att offentliggöra och använda informationen utan förpliktelser av något slag, för valfritt syfte, över hela världen och på valfritt sätt. Vi förbehåller Oss rätten att använda idéer, koncept och annat, som skickas via Webbplatsen, oaktat syfte och utan någon form av ersättning eller angivning av referens.

5. Karriärmöjligheter

5.1 På Webbplatsen finns information om lediga tjänster. Det enda syftet med det är att informera potentiella kandidater om relevanta jobbmöjligheter.

5.2 Du bestämmer själv om Du vill skicka in Dina personuppgifter till Oss. Du kan skicka informationen via Internet eller med vanlig post.

5.3 Alla personuppgifter behandlas i enlighet med Vår integritetspolicy, se punkt 8.

6. Geografiskt område

6.1 Webbplatsen kontrolleras och underhålls av Mundipharma från Vårt kontor i Sverige. Varje land har sina egna regler, förordningar och lagar, medan Internet är globalt. Det innebär att information som visas på Webplatsen i ett land kanske inte är avsedd för att visas i ett annat land.

6.2 Informationen på Webbplatsen har upprättats i enlighet med gällande lagar och riktlinjer i Sverige. Informationen är endast avsedd, när det gäller åtkomst och användning, för svenska medborgare.

6.3 Vi garanterar inte att Webbplatsen eller Innehållet är lämpligt för eller tillgängligt för användning på andra platser. De som väljer att gå in på Webbplatsen från andra platser gör det på eget ansvar och är skyldiga att följa lokala lagar, om och i den omfattning, lokal lagstiftning är tillämplig.

7. Länkar till och från Webbplatsen

7.1 Länkar från Webbplatsen:

Webbplatsen kan innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser som inte är relaterade till Mundipharma. Vi har inte granskat innehållet på dessa webbplatser och har inget ansvar för innehållet på dessa webbplatser.

7.1.1 Länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast för att underlätta för dem som använder Webbplatsen.

7.1.2 Användning av länkar från Webbplatsen till andra webbplatser sker på eget ansvar. Vi är inte ansvariga för förluster eller skador som kan uppstå på grund av Din användning av sådana Webbplatser.

7.2 Länkar till denna Webbplats:

7.2.1 Varje länk till Webbplatsen får endast bestå av text som tydligt anger att det rör sig om ”Mundipharmas webbplats”.

7.2.2 Länkens utseende, plats eller andra aspekter får inte vara utformade så att den skadar eller försämrar den goodwill som är kopplad till Mundipharmas namn eller varumärken.

7.2.3 Länkens utseende, placering eller andra egenskaper får inte ge fel intryck i förhållande till den organisation eller företag som är sponsrat av, förbundet med eller relaterat till Mundipharma eller Webbplatsen.

7.2.4 När användaren använder länken måste Webbplatsen visas i helskärm och inte som en ram på den webbplats som det länkas från.

7.2.5 Den webbplats som det länkas från måste följa gällande lagar och förordningar i Sverige.

8. Sekretess

8.1 Mundipharma anser att det är mycket viktigt att Din integritet skyddas. Mundipharmas viktigaste tillgång är Ditt förtroende och det är därför viktigt för Mundipharma att skydda personuppgifter.

8.2 Integritetspolicyn beskriver Vår behandling av personligt identifierbar information som Vi samlar in när du använder Webbplatsen och Våra tjänster (”Personuppgifter”).

8.3 Användningen av Webbplatsen är förbehållen personer som är 13 år eller äldre. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från personer som är yngre än 13 år.

8.4 Endast behöriga anställda som har fått utbildning i hur personuppgifter ska hanteras, har tillgång till personuppgifter.

8.5 Du har rätt att när som helst begära att Mundipharma AB ger Dig insyn, rättar, raderar eller begränsar användningen av Dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandlingen av Dina personuppgifter. Du har dessutom rätt att få Dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format. Du har rätt att överklaga till Datainspektionen om Du anser att Dina Personuppgifter behandlas olagligt eller utan juridiskt tillstånd, eller om Du inte tror att Du får den information som Du har rätt till enligt reglerna om insyn.

8.6 Du kan när som helst kontakta Mundipharma AB om Du har frågor om Vår behandling av Din information.

8.7 Behandling av personuppgifter i samband med rapportering av biverkningar.

8.7.1 Som innehavare av ett marknadsföringstillstånd för Våra läkemedel är Vi skyldiga att rapportera information till hälsovårdsmyndigheter om misstänkta eller bekräftade biverkningar i samband med användningen av Våra läkemedel. Informationen samlas in direkt från den person som rapporterar misstänkta biverkningar till Oss antingen via Kontaktformuläret eller via andra kanaler som till exempel telefon eller e-post.

8.7.2 Vi samlar in kontaktinformation, till exempel namn, adress, e-postadress, telefonnummer och annan kontaktinformation som Vi får via kontaktformuläret. Dessutom samlar Vi in hälsoinformationen (som sjukdomshistoria och narkotikamissbruk) som Vi får via kontaktformuläret, vilken är viktig för bedömningen av misstänkta biverkningar.

8.7.3 Denna information kan, i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive bestämmelserna i Europaparlamentets och Rådets förordning nr. 726/2004 från den 31 mars 2014, delas med oberoende Mundipharma-företag och andra partners i övriga EU-länder där Våra läkemedel marknadsförs. Detta görs för att Vi ska kunna uppfylla Vår juridiska skyldighet att informera hälso- och sjukvårdsmyndigheter i de berörda länderna om eventuella bekräftade eller misstänkta biverkningar.

8.7.4 Behandling av Din information sker i enlighet med den Europeiska dataskyddsförordningen (EU) nr. 2016/679 från den 27 april 2016, artikel 9.2.i, eftersom behandlingen är nödvändig för att säkerställa hög kvalitet och säkerhet för läkemedel baserade på tillämpliga EU-lagar och/eller svensk lagstiftning som anger lämpliga och specifika åtgärder för att skydda Dina rättigheter.

8.8 Behandling av personuppgifter i samband med inlämning av spontanansökningar

8.8.1 Lediga jobb på Mundipharma finns normalt sett på Webbplatsen under ”Karriär”. Mundipharma tar dock emot spontanansökningar (ansökningar till tjänster som inte annonserats) och som skickas till e-postadressen nordics@mundipharma.dk. Sådana ansökningar innehåller vanligtvis personuppgifter, till exempel allmän kontaktinformation, karriärsinformation och tidigare arbetsgivare, utbildningsbakgrund och tentamensresultat etc. Spontanansökningar som skickas på annat sätt än direkt från Dig som sökande till ovanstående e-postadress kommer att förstöras vid mottagandet och sparas således inte.

8.8.2 Spontanansökningar och tillhörande bilagor kan lagras av Mundipharma i upp till 6 månader och därefter förstörs de.

8.8.3 Behandlingen av Dina uppgifter i samband med spontanansökningar sker i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen (EU) nr 2016/679 från den 27 april 2016, artikel 6.1.b, eftersom behandlingen är nödvändig för att hantera Din ansökan före ett eventuellt anställningsavtal ingås.

9. Cookies

9.1 När Du besöker Vår Webbplats samlar Vi in information om Dig med hjälp av cookies för att anpassa och förbättra Vårt innehåll. Nedan finns information om vilka uppgifter som samlas in och för vilket syfte.

9.2 Cookies är en liten textfil som sparas på Din dator, i Din mobil eller på annan enhet när Du besöker Webbplatsen. Textfilen innehåller information som används nästa gång du besöker Webbplatsen i syfte att spara inställningar och ta fram statistik. Innehållet i cookies läses och skrivs av Webbplatsen. Eftersom cookies är en textfil, och inte en programfil, innehåller de inte skadlig kod som till exempel virus. Du har möjlighet att radera eller blockera cookies på Webbplatsen. Om Du gör det finns det dock risk för att Webbplatsen inte fungerar optimalt och Du kanske inte får tillgång till allt innehåll.

9.3 Genom att använda Webbplatsen godkänner du att Mundipharma använder cookies enligt beskrivningen i tabellen nedan (såvida du inte har inaktiverat cookies i din webbläsare). Om Du inte har inaktiverat cookies vid tidpunkten för samtycke, kan du återkalla Ditt samtycke genom att blockera cookies i din webbläsare.

9.4 Om Du inte vill att Mundipharma ska placera eller läsa cookies på Din enhet, kan Du när som helst välja vilka cookies som ska tillåtas, blockeras eller raderas. Hur Du gör det beror på vilken webbläsare Du använder. Tänk på att om Du använder flera webbläsare måste Du radera cookies i alla webbläsare. Som användare måste Du vara medveten om att Webbplatsen kanske inte fungerar perfekt om Du raderar eller blockerar cookies.

9.5 När du besöker Mundipharmas Webbplats sparas följande cookies på Din enhet:

Google Analytics Används för registrering av användarmönster och antal besök på sidan.
Polylang Används för att spara och läsa språkpreferenser.
Pop-up  Används för att spara information om vem som godkänt pop-up-fönster som kräver att vissa sidor endast visas för hälso- och sjukvårdspersonal.

 

10. Konsekvenser om Användarvillkoren inte följs

10.1 Om vi upptäcker att du inte följt Användarvillkoren för Webbplatsen, förbehåller vi oss rätten att vidta alla lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive kräva ersättning.

11. Ändringar

11.1 Vi kan ändra villkoren med rimligt varsel. Vi uppmanar dig att hålla dig uppdaterad om sådana ändringar.

12. Lagstiftning och tvister

12.1 Din användning av Webbplatsen är föremål för svensk lagstiftning, med undantag för svensk lagstiftnings internationella lagvalsregler. Eventuella tvister ska lösas i svensk domstol.